خانه انجمن های گفتگو مقالات کوهنوردی فهرست کتابهای کوهنورد...
 انجمن گفتگو همنوردان
خوش آمدید مهمان   [عضویت]  [ورود]
انتخاب لوگو   توسط  در 1388-05-25 14:09:27
مسابقه   توسط  در 1388-05-24 09:56:33
 موضوع :فهرست کتابهای کوهنوردی در ایران.. 1388-06-26 20:33:21 
mahdi
عضو جدید
تاریخ عضویت: 1388-06-04 08:46:40
ارسال: 12
موقعیت

 

 1. راهنمای منطقه زاگرس /  هيئت کوهنوردی و اسکی شهرستان شميران / ؟
 2. علم کوه 4850 متر / فدراسيون کوهنوردی / ؟
 3. يخنوردی / احد سالکی / ؟
 4. پيروزی بر اورست / کاظم گيلا نپور / 1333
 5. علم کوه / فخرالدين مصباح / 1335
 6. فن کوهنوردی / سرهنگ يحيايی / 1336
 7. خشم کوهستان / حسين عسگری - حسين حاج کريمی - داود محمدی / 1336 و 1376
 8. پيروزی های تلخ / سازمان کوهنوردی بيستون / 1337
 9. کوهروی 1 - از کوه پيمايی تا نوردش آلپها / محمود رئيس زاده / 1348
 10. توچال 3960 متر / هيات کوهنوردی شميران / 1349
 11. کوهروی 2 - از کوه پيمايی تا کوهنوردی - ايمنی، امداد و کمکهای نخستين در کوهستان /  محمود رئيس زاده / 1350
 12. دماوند کوه / محمد علی ابراهيمی / 1351
 13. کوهنوردی / اداره نگارش سازمان ملی پيش آهنگی ايران / 1351
 14. فرهنگ کوههای ايران / دکتر لطف ا... مفخم پايان / 1352
 15. کوه ها و غارهای ايران - بضميمه دانستنيهای کوهنوردی / احمد معرفت / 1352
 16. کوهنوردی جديد / صادق امينی / 1354
 17. احتياط بهمن مياد / احد سالکی / 1355
 18. کوه گشت و لذت 1 - ورزش برای همه / صادق سرابی / 1357
 19. کمک های اوليه در کوه / گروه کوهنوردی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران / 1357
 20. چگونه با خطرات کوهستان مبارزه کنيم - کمکهای اوليه در کوهستان / محمد ابراهيم محجوب / 1358
 21. فرهنگ جغرافيايی کوه های ايران / ماشا ا... زائريز / 1358
 22. کاربرد طناب در کوهنوردی / گروه کوهنوردان آرش / 1359
 23. امداد در کوهستان / شورای کوهنوردان تهران / 1360
 24. کوهنورد و کوهستان - جلد 1 / جلال افتخاری - گروه کوهنوردی تهران / 1360
 25. تجربه و آموزش در کوهنوردی - کتاب اول / باشگاه ورزشی تهران جوان / 1361
 26. دماوند / فدراسيون کوهنوردی / 1361
 27. کوه ، کوهنورد 1 - آموزش کمک های اوليه پزشکی برای مصدومين در کوه / سرهنگ دکتر مير رشيدی / 1361
 28. فن کوهنوردی / شهريار محمد بيگی / 1362
 29. علم کوه 4845 متر / عبدالحسين عزيزی / 1364
 30. صعود زمستانی / فدراسيون کوهنوردی / 1364
 31. کتاب کوه - شماره اول / مرتضی دزفولی / 1365
 32. راپل / علی مهدی پور / 1366
 33. کتاب کوه - شماره دوم / مرتضی دزفولی / 1367
 34. نانگاپاربات / کارل هرليخ کوفر / احد سالکی / 1367
 35. اورست و جبهه هايش / آهلو واليا / جمشيد هدايت نسب / 1368
 36. کوهنوردی و سير و سياحت در طبيعت / محمد تقی هاشم زاده / 1368
 37. گيتاشناسی ايران - جلد اول ، کوهها و کوهنامه ايران / مهندس عباس جعفری / 1368
 38. ماجراهای کوه / کارل لوکان / عبدا... عزيزی / 1368
 39. کوهنوردی و هنر سرپرستی / اريک لانگمير / سيد جواد صالحی / 1369
 40. بياييد با هم به کوهستان برويم / حسن لطفی / 1369
 41. آموزش کوهنوردی از کوهپيمايی تا صعودهای دشوار / آلن بلاکشاو / م شريفی - ق يوسف پور / 1370
 42. شگفتی های سبلان / حسن عليزاده پروين - بهروز خاماچی / 1370
 43. شگفتيهای هيمالايا - جهنم سرد / ويليام داگلاس / انوشه محمودی / 1371
 44. بهره برداری از کوه ها / لارنس ويليامز / محمد رضا خاکيانی - زهره شادرو - مهرداد سهراب / 1371
 45. دماوند / نصرا... کسرائيان / 1371
 46. کوه گشت و لذت 2 / صادق سرابی / 1371
 47. کوهنوردی - توان افزای روان و اندام انسان و فوائد بهداشتی آن / دکتر نظام الدين مرتضی / 1371
 48. اورست - اولين صعود بدون اکسيزن / راينهولد مسنر / علی ايثاری کسمايی / 1372
 49. اورست مسير دشوار / کريس بانينگتون / جمشيد هدايت نسب / 1372
 50. اکتشافات جغرافيايی - پويش های گيتاشناسی - 2 - بام جهان / جفری هيندلی / عباس جعفری / 1372
 51. کوه و زندگی - قله ها ، قلعه ها ، غارها ، درياچه ها - راهنمای کوهنوردان / محمد شعبانی / 1372
 52. کوه های کرمان - نگرشی بر بلند يهای جنوب شرقی ايران / رسول زندی / 1372
 53. الفبای کوهنوردی / جليل کتيبه ای / 1373
 54. يک کوه و يک مرد / جليل کتيبه ای / 1373
 55. کوهنوردی نظامی / سرگرد علی هاشم پور بختياری / 1373
 56. تابستانی در پامير / هادی فوقانی / 1373
 57. يک صعود باور نکردنی / نادر ابراهيمی / 1374
 58. غار و غارنورد / علی جوانشاد / 1374
 59. عقاب کليمانجارو -  ماورای اراده / مظفر سربازی / 1375
 60. شکوه الوند - بررسی جغرافيايی ، تاريخی و فرهنگ مردمی / علی جهانپور / 1376
 61. آلاله های پامير / ناصر داوران / 1376
 62. بدن انسان در ارتفاع / دکتر چارلز س. هاوستون / ايرج مصلحی ميلانی / 1376
 63. بر فراز قله های الوند - از آلمابلاغ تا کلاه قاضی /  محمد حميدی - جواد حميدی / 1376
 64. راهنمای صعود به قله های ايران / علی مقيم - سليم شالوم / 1376
 65. کوه های ايران /  قدرت ا... کسرائيان / 1376
 66. کتاب بهمن /  بتسی ر. آرمسترانگ - ناکس ويليامز / دکتر منوچهر دادخواه / 1377
 67. غارهای ايران /  مصطفی سلاحی / 1378
 68. فرهنگ جغرافيايی کوههای کشور - 4 جلد /  سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح / 1379
 69. سنگنوردی از الفبا - کتاب اول /  پرکالبرگ / رحيم دانائی / 1380
 70. دماوند و يالهايش / علی مقيم / 1380
 71. بهمن شناسی و ايمنی در بهمن ها / باک تيلتون / رحيم دانايی / 1380
 72. اورست کوهی فراتر از ابرها / رضا زارعی - همايون بختياری / 1380
 73. کوهنوردی در ايران / علی مقيم / 1380
 74. درياچه های کوهستانی ايران / علی مقيم / 1380
 75. ماكالو , هيولاي سياه / رضا زارعي / 1380
 76. کوهپيمايی در توچال / علی مقيم / 1381
 77. دانستنيهاي كوهنوردي دكتر مسعود حميدي / 1381
 78. سنگنوردی از الفبا - کتاب دوم / پرکالبرگ / رحيم دانائی / 1381
 79. کوه های ايران - راهنمای مسيرهای جديد / علی مقيم / 1381
 80. امداد و نجات - مهارتهای فنی 1 / علی مومن مهربانی / 1381
 81. برفراز قله های اشترانکوه - از چال ميشان تا کول جنی و درياچه گهر / محمد حميدی - جواد حميدی / 1381
 82. پناهگاه ها و جانپناه های کوهنوردی ايران / مير آقائی فعال - مجيد ياسينی / 1382
 83. گره ها و طناب ها برای کوهنوردان مولف / مترجم : دان راليگ / شاهين محمدی يگانه / 1382
 84. پزشکی ارتفاع / ديويد مورداک - آندرو پالاد / دکتر جلال الدين شاهبازی - دکتر شهرام محقق / 1382
 85. تاريخ کوهنوردی ايران / داوود محمدی فر - محمد علی ابراهيمی / 1382
 86. کوهنوردی از ابتدا تا امداد و نجات / حسين درخشان / 1382
 87. کمكهاي اوليه در كوهستان و طبيعت / دكتر فريد عباسي دزفولي ودكتر شهرام دانش فر / 1383
 88. کوهنوردی؛ لذت آزادی در اوج بلندی ها ( 4 جلد ) / رحیم دانایی / 1383 و 1384
 89. آبشارها / علی مقيم / 1384
 90. دريچه اي به دنياي هزار مسجد / عباسعلي كفاش / 1384
 91. آموزش نوين کوهنوردی / رحيم دانايي / 1384
 92. یخنوردی و صعودهای ترکیبی / افشین یوسفی / 1385
 93. مقدمه ای بر مدیریت و سرپرستی گروه های کوهنوردی / پرویز ستوده شایق / 1385
 94. بهداشت و کمک های اوليه در کوهستان /  دکتر عبدالکريم انواری / ؟

 

IP ثبت شد
صفحه # 


انجمن گفتگو همنوردان


تبلیغات
همنوردان روز شنبه زیبایی را برای شما آرزو می کند.
نیازمندیهای آنلاین افتخار نسل آریا آگهی های خود را به رایگان در اینترنت ثبت کنید فقط با صرف چند دقیقه ، امتحان کنید OAE.IR
شرکت طراحی مدرن طراح ، سازنده و نصاب نرده های استیل آلومینیوم و برنزی (از گالری نمونه کارهای شرکت بازدید فرمایید) 88051693 Modern-Design.IR
بیمارستان سینا جراحي عمومي - جراحي مفاصل استخوان - جراحي كليه و مجاري ادرار - جراحي زنان و زايمان -گوش حلق بيني - چشم/ ایران - اردبیل/0451-3338484 و 3339900 جراحی زیبایی با سفر سیاحتی و اقامت در سرعین ، هزینه کمتر ، عمل بهتر ، امکانات بیشتر

اسلاید عکس ها

کاربران آنلاین

0 users and 1 guest online