خانه انجمن های گفتگو مقالات کوهنوردی فهرست کتابهای کوهنورد...
 انجمن گفتگو همنوردان
خوش آمدید مهمان   [عضویت]  [ورود]
انتخاب لوگو   توسط  در 1388-05-25 14:09:27
مسابقه   توسط  در 1388-05-24 09:56:33
 موضوع :فهرست کتابهای کوهنوردی در ایران.. 1388-06-26 20:33:21 
mahdi
عضو جدید
تاریخ عضویت: 1388-06-04 08:46:40
ارسال: 12
موقعیت

 

 1. راهنمای منطقه زاگرس /  هيئت کوهنوردی و اسکی شهرستان شميران / ؟
 2. علم کوه 4850 متر / فدراسيون کوهنوردی / ؟
 3. يخنوردی / احد سالکی / ؟
 4. پيروزی بر اورست / کاظم گيلا نپور / 1333
 5. علم کوه / فخرالدين مصباح / 1335
 6. فن کوهنوردی / سرهنگ يحيايی / 1336
 7. خشم کوهستان / حسين عسگری - حسين حاج کريمی - داود محمدی / 1336 و 1376
 8. پيروزی های تلخ / سازمان کوهنوردی بيستون / 1337
 9. کوهروی 1 - از کوه پيمايی تا نوردش آلپها / محمود رئيس زاده / 1348
 10. توچال 3960 متر / هيات کوهنوردی شميران / 1349
 11. کوهروی 2 - از کوه پيمايی تا کوهنوردی - ايمنی، امداد و کمکهای نخستين در کوهستان /  محمود رئيس زاده / 1350
 12. دماوند کوه / محمد علی ابراهيمی / 1351
 13. کوهنوردی / اداره نگارش سازمان ملی پيش آهنگی ايران / 1351
 14. فرهنگ کوههای ايران / دکتر لطف ا... مفخم پايان / 1352
 15. کوه ها و غارهای ايران - بضميمه دانستنيهای کوهنوردی / احمد معرفت / 1352
 16. کوهنوردی جديد / صادق امينی / 1354
 17. احتياط بهمن مياد / احد سالکی / 1355
 18. کوه گشت و لذت 1 - ورزش برای همه / صادق سرابی / 1357
 19. کمک های اوليه در کوه / گروه کوهنوردی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران / 1357
 20. چگونه با خطرات کوهستان مبارزه کنيم - کمکهای اوليه در کوهستان / محمد ابراهيم محجوب / 1358
 21. فرهنگ جغرافيايی کوه های ايران / ماشا ا... زائريز / 1358
 22. کاربرد طناب در کوهنوردی / گروه کوهنوردان آرش / 1359
 23. امداد در کوهستان / شورای کوهنوردان تهران / 1360
 24. کوهنورد و کوهستان - جلد 1 / جلال افتخاری - گروه کوهنوردی تهران / 1360
 25. تجربه و آموزش در کوهنوردی - کتاب اول / باشگاه ورزشی تهران جوان / 1361
 26. دماوند / فدراسيون کوهنوردی / 1361
 27. کوه ، کوهنورد 1 - آموزش کمک های اوليه پزشکی برای مصدومين در کوه / سرهنگ دکتر مير رشيدی / 1361
 28. فن کوهنوردی / شهريار محمد بيگی / 1362
 29. علم کوه 4845 متر / عبدالحسين عزيزی / 1364
 30. صعود زمستانی / فدراسيون کوهنوردی / 1364
 31. کتاب کوه - شماره اول / مرتضی دزفولی / 1365
 32. راپل / علی مهدی پور / 1366
 33. کتاب کوه - شماره دوم / مرتضی دزفولی / 1367
 34. نانگاپاربات / کارل هرليخ کوفر / احد سالکی / 1367
 35. اورست و جبهه هايش / آهلو واليا / جمشيد هدايت نسب / 1368
 36. کوهنوردی و سير و سياحت در طبيعت / محمد تقی هاشم زاده / 1368
 37. گيتاشناسی ايران - جلد اول ، کوهها و کوهنامه ايران / مهندس عباس جعفری / 1368
 38. ماجراهای کوه / کارل لوکان / عبدا... عزيزی / 1368
 39. کوهنوردی و هنر سرپرستی / اريک لانگمير / سيد جواد صالحی / 1369
 40. بياييد با هم به کوهستان برويم / حسن لطفی / 1369
 41. آموزش کوهنوردی از کوهپيمايی تا صعودهای دشوار / آلن بلاکشاو / م شريفی - ق يوسف پور / 1370
 42. شگفتی های سبلان / حسن عليزاده پروين - بهروز خاماچی / 1370
 43. شگفتيهای هيمالايا - جهنم سرد / ويليام داگلاس / انوشه محمودی / 1371
 44. بهره برداری از کوه ها / لارنس ويليامز / محمد رضا خاکيانی - زهره شادرو - مهرداد سهراب / 1371
 45. دماوند / نصرا... کسرائيان / 1371
 46. کوه گشت و لذت 2 / صادق سرابی / 1371
 47. کوهنوردی - توان افزای روان و اندام انسان و فوائد بهداشتی آن / دکتر نظام الدين مرتضی / 1371
 48. اورست - اولين صعود بدون اکسيزن / راينهولد مسنر / علی ايثاری کسمايی / 1372
 49. اورست مسير دشوار / کريس بانينگتون / جمشيد هدايت نسب / 1372
 50. اکتشافات جغرافيايی - پويش های گيتاشناسی - 2 - بام جهان / جفری هيندلی / عباس جعفری / 1372
 51. کوه و زندگی - قله ها ، قلعه ها ، غارها ، درياچه ها - راهنمای کوهنوردان / محمد شعبانی / 1372
 52. کوه های کرمان - نگرشی بر بلند يهای جنوب شرقی ايران / رسول زندی / 1372
 53. الفبای کوهنوردی / جليل کتيبه ای / 1373
 54. يک کوه و يک مرد / جليل کتيبه ای / 1373
 55. کوهنوردی نظامی / سرگرد علی هاشم پور بختياری / 1373
 56. تابستانی در پامير / هادی فوقانی / 1373
 57. يک صعود باور نکردنی / نادر ابراهيمی / 1374
 58. غار و غارنورد / علی جوانشاد / 1374
 59. عقاب کليمانجارو -  ماورای اراده / مظفر سربازی / 1375
 60. شکوه الوند - بررسی جغرافيايی ، تاريخی و فرهنگ مردمی / علی جهانپور / 1376
 61. آلاله های پامير / ناصر داوران / 1376
 62. بدن انسان در ارتفاع / دکتر چارلز س. هاوستون / ايرج مصلحی ميلانی / 1376
 63. بر فراز قله های الوند - از آلمابلاغ تا کلاه قاضی /  محمد حميدی - جواد حميدی / 1376
 64. راهنمای صعود به قله های ايران / علی مقيم - سليم شالوم / 1376
 65. کوه های ايران /  قدرت ا... کسرائيان / 1376
 66. کتاب بهمن /  بتسی ر. آرمسترانگ - ناکس ويليامز / دکتر منوچهر دادخواه / 1377
 67. غارهای ايران /  مصطفی سلاحی / 1378
 68. فرهنگ جغرافيايی کوههای کشور - 4 جلد /  سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح / 1379
 69. سنگنوردی از الفبا - کتاب اول /  پرکالبرگ / رحيم دانائی / 1380
 70. دماوند و يالهايش / علی مقيم / 1380
 71. بهمن شناسی و ايمنی در بهمن ها / باک تيلتون / رحيم دانايی / 1380
 72. اورست کوهی فراتر از ابرها / رضا زارعی - همايون بختياری / 1380
 73. کوهنوردی در ايران / علی مقيم / 1380
 74. درياچه های کوهستانی ايران / علی مقيم / 1380
 75. ماكالو , هيولاي سياه / رضا زارعي / 1380
 76. کوهپيمايی در توچال / علی مقيم / 1381
 77. دانستنيهاي كوهنوردي دكتر مسعود حميدي / 1381
 78. سنگنوردی از الفبا - کتاب دوم / پرکالبرگ / رحيم دانائی / 1381
 79. کوه های ايران - راهنمای مسيرهای جديد / علی مقيم / 1381
 80. امداد و نجات - مهارتهای فنی 1 / علی مومن مهربانی / 1381
 81. برفراز قله های اشترانکوه - از چال ميشان تا کول جنی و درياچه گهر / محمد حميدی - جواد حميدی / 1381
 82. پناهگاه ها و جانپناه های کوهنوردی ايران / مير آقائی فعال - مجيد ياسينی / 1382
 83. گره ها و طناب ها برای کوهنوردان مولف / مترجم : دان راليگ / شاهين محمدی يگانه / 1382
 84. پزشکی ارتفاع / ديويد مورداک - آندرو پالاد / دکتر جلال الدين شاهبازی - دکتر شهرام محقق / 1382
 85. تاريخ کوهنوردی ايران / داوود محمدی فر - محمد علی ابراهيمی / 1382
 86. کوهنوردی از ابتدا تا امداد و نجات / حسين درخشان / 1382
 87. کمكهاي اوليه در كوهستان و طبيعت / دكتر فريد عباسي دزفولي ودكتر شهرام دانش فر / 1383
 88. کوهنوردی؛ لذت آزادی در اوج بلندی ها ( 4 جلد ) / رحیم دانایی / 1383 و 1384
 89. آبشارها / علی مقيم / 1384
 90. دريچه اي به دنياي هزار مسجد / عباسعلي كفاش / 1384
 91. آموزش نوين کوهنوردی / رحيم دانايي / 1384
 92. یخنوردی و صعودهای ترکیبی / افشین یوسفی / 1385
 93. مقدمه ای بر مدیریت و سرپرستی گروه های کوهنوردی / پرویز ستوده شایق / 1385
 94. بهداشت و کمک های اوليه در کوهستان /  دکتر عبدالکريم انواری / ؟

 

IP ثبت شد
صفحه # 


انجمن گفتگو همنوردان


تبلیغات
تبلیغات
همنوردان دوشنبه زیبایی را برای شما آرزو می کند .
نیازمندیهای آنلاین افتخار نسل آریا آگهی های خود را به رایگان در اینترنت ثبت کنید فقط با صرف چند دقیقه ، امتحان کنید OAE.IR
شرکت طراحی مدرن طراح ، سازنده و نصاب نرده های استیل آلومینیوم و برنزی (از گالری نمونه کارهای شرکت بازدید فرمایید) 88051693 Modern-Design.IR
بیمارستان سینا جراحي عمومي - جراحي مفاصل استخوان - جراحي كليه و مجاري ادرار - جراحي زنان و زايمان -گوش حلق بيني - چشم/ ایران - اردبیل/0451-3338484 و 3339900 جراحی زیبایی با سفر سیاحتی و اقامت در سرعین ، هزینه کمتر ، عمل بهتر ، امکانات بیشتر

اسلاید عکس ها

کاربران آنلاین

0 users and 6 guests online